Privacy Statement

Omdat we uw privacy belangrijk vinden, willen we duidelijk zijn over de gegevens die wij van u verzamelen, over hoe we die gegevens gebruiken en over uw rechten met betrekking tot het beheren van deze informatie.

Qbrin voldoet aan de eisen die worden gesteld door de General Data Protection Regulation (GDPR) en de daaruit voortvloeiende Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) volgens de nieuwe privacy wet die is aangenomen in de Europese unie en die op 25 mei 2018 van kracht wordt.

Welke gegevens verwerken wij van u?
Wij verwerken alleen met basis persoonsgegevens, dus geen bijzondere persoonsgegevens.

Waarom gebruiken we deze gegevens?
Uw gegevens worden door ons verwerkt binnen Qbrin om te zorgen voor de correcte werking van het programma.

Hoe delen we de gegevens?
Uw persoonsgegevens zijn beschermd. We zullen deze nooit aan derden verkopen.

Alle gebruikers die binnen Qbrin actief zijn, zijn akkoord gegaan met onze gebruikersvoorwaarden. Hierin wordt duidelijk omschreven dat zij op dezelfde zorgvuldige manier met uw gegevens om moeten gaan.

In enkele gevallen kan de informatie intern bij Qbrin gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Hoe slaan we uw gegevens op en hoe beveiligen wij deze?
Uw gegevens worden beveiligd opgeslagen op onze servers. Onze servers voldoen aan de ISO 27001 en ISO 9001 norm.

Hoe kunt u uw gegevens controleren?
Binnen Qbrin kunt u zien welke gegevens van u zijn opgeslagen bij uw profielinstellingen. Indien deze informatie niet juist is, kunt u deze gegevens direct aanpassen.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
Als er opdracht wordt gegeven tot verwijdering of stopzetten van de overeenkomst dan zullen deze gegevens binnen 12 maanden worden verwijderd of gegeneraliseerd.

Recht op inzage
U heeft recht op inzage in de gegevens die door ons zijn opgeslagen.

Recht op correctie
U heeft recht op correctie van de gegevens die door ons zijn opgeslagen.

Recht op vergetelheid
Indien u beroep doet op het recht van vergetelheid, dan zullen uw gegevens binnen Qbrin worden gegeneraliseerd zodat deze niet herleidbaar naar uw persoon zullen zijn. Dit zal altijd in samenspraak met onze opdrachtgever plaatsvinden.

Contact
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u ons bereiken via info@qbrin.nl of telefonisch (0513) 528 759.