De hulp om kwaliteit in het onderwijs meetbaar te maken.

eenvoudigsnelbetaalbaar de onderwijskwaliteit van scholen meten. Met QBRIN heeft u direct onderwijskwaliteit en verbeterpotentieel per school inzichtelijk.

Do
Check
Act

Vijf Modules

Module 1 – Onderwijsprocessen

Het toezicht van de inspectie gaat zich richten op vijf kwaliteitsgebieden. Met module 1 van QBRIN is het schoolbestuur in staat om de kwaliteit op de gebieden Onderwijsproces en Schoolklimaat zichtbaar en bespreekbaar te maken. Met de vragenlijsten van QBRIN kan elke school de kwaliteit van onderwijsleerproces, schoolklimaat en onderwijstijd objectief en betrouwbaar in beeld brengen.

Module 2 – Zorgsystemen

Het toezicht van de inspectie gaat zich richten op vijf kwaliteitsgebieden. Met module 2 van QBRIN is het schoolbestuur in staat om zichtbaar te maken hoe scholen hun kwaliteit borgen. De drie vragenlijsten in deze module richten zich op drie zorgsystemen: kwaliteitszorg, leerlingenzorg (passend onderwijs) en personeelszorg.

Module 3 – Tevredenheid

Een belangrijke indicator voor de kwaliteit van de school is de tevredenheid van de mensen in en om de school: leerlingen, ouders en personeel. Het spreekt vanzelf dat een school met een hoge score op tevredenheid de toekomst met vertrouwen tegemoet kan zien. Het behouden van leerlingen is makkelijker dan het werven van nieuwe leerlingen. Met module 3 van QBRIN kan elke school de tevredenheid van deze groepen objectief in beeld brengen.

Module 4 – Competenties

Hoe competent zijn uw leraren, directeuren en bestuurders? Met module 4 van QBRIN krijgt u zicht op de competenties van de mensen die sturing geven aan het onderwijsproces op verschillende niveaus. De vragenlijsten van module 4 zijn samengesteld op basis van de bekwaamheden zoals die zijn beschreven in het Register Leraar en het Schoolleider Register. De module is medio 2015 beschikbaar.

Module 5 – Governance

Goed Bestuur is een belangrijke randvoorwaarde voor goed onderwijs. Met module 5 van QBRIN krijgt u zicht op het functioneren van het bestuur, het intern toezicht en de bestuurlijke risico’s in uw organisatie. De module is najaar 2015 beschikbaar.